Drivhuset Østfold skal utvikle Gründermiljøet i fylket!

Drivhuset Østfold skal utvikle Gründermiljøet i fylket!

75% av alle oppstartsbedrifter i Norge legges ned i løpet av de første 5 årene. Mange av de som legger ned er i alderen 18-25 år. I tillegg, er det alt for få oppstartsbedrifter i Norge som tenker internasjonalt. Dette vil vi endre på med prosjekt Gründr Q!

 

Prosjekt Gründr Q blir til!

Sommeren 2018 skrev vi i Drivhuset Østfold en søknad til fylkeskommunens Støtteordning for Næringsutvikling i Østfold. Søknaden var på et tilskudd på 450’000kr for å kunne utvikle gründermiljøet i regionen, og 12. september kom beskjeden om at søknaden var innvilget! Prosjektet er nå iverksatt, og her er litt av det vi skal jobbe med det kommende året:

Forskning

Prosjektet som vi kaller «Gründr Q», har som formål å avklare årsakene til at unge gründere (alderen 18-25 år) er de som sliter mest med å holde bedriftene sine gående. Derfor vil vi gjennomføre en serie med dybdeintervjuer for å avgjøre hva som er felles for daglige ledere i alderen 18-25, som la ned foretakene sine i perioden 2010 – 2018. Som følge av undersøkelsen, vil vi invitere Østfolds offentlige og private aktører til et større arrangement, der vi legger frem funnene våre. Deretter vil vi utarbeide en handlingsplan basert på debatt og innspill fra de ulike aktørene.

På denne måten skal vi definere hvilke roller som må fylles for å etablere Østfold som gründerfylke nr. 1!

Utvikling

Vi vil forsøke å knytte oppstartsbedrifter i regionen tettere sammen gjennom en ny plattform på nett! Plattformen skal fasilitere kontakten mellom oppstartsbedrifter, mentorer, potensielle styremedlemmer m.m. Vi mener dette vil gi oss to konkrete resultater:

  1. Økt grad av kjøp, salg og bytte mellom aktørene
  2. Endret konkurransebildet fra lokalt til nasjonalt og internasjonalt nivå.
Fokus på samarbeid

Gründr Q er finansiert av Østfold Fylkeskommune og Drivhuset Østfold. Prosjektets forskningsmessige innhold ivaretas gjennom et samarbeid med Høgskolen i Østfold v/ PhD-kandidat Matthew Lynch og PhD Gunnar Andersson.

Andre samarbeidspartnere i prosjektet er Nxtech, Akeo, Ungt Entreprenørskap, Quality Hotel Fredrikstad og Markedspartner for å nevne noen. Når prosjektet nærmer seg slutten håper vi å videreføre arbeidet i et større prosjekt med tilsvarende undersøkelser på landsbasis. Vi ønsker også å ta forskningen over grensen til våre kontorer i Sverige og Finland.

For videre informasjon, kan du besøke prosjektets hjemmeside på www.grundrq.no

Grundr Q logo