fbpx
Hva er Blue Ocean Strategy?

Hva er Blue Ocean Strategy?

Blue Ocean Strategy er skapt av W. Chan Kim og Réne Mauborgne. Et godt eksempel er hotellbransjen. Gründeren av hotellet Citizen M anvendte seg av et verktøy som kalles Blue Ocean Strategy for å skape et helt nytt konsept.

Flere bransjer er ekstremt konkurranseutsatte og det er mange aktører om markedet. Gjennom å ha fokus på kunden og kundens behov, kan man utvikle idéer og konsepter som utvikler hele bransjen og kanskje til og med forandrer den helt og holdent.

Red Ocean vs Blue Ocean

Bakgrunnen til Blue Ocean Strategy handler om å finne sin egen plass i et overetablert marked. Det kan ligne veldig på et hav fullt av rovfisker som kjemper om maten. Vannet er rødfarget av blod (Red Ocean) og det er vanskelig å overleve i et fiendtlig miljø. I et rødt hav er konkurrenter, kundene og markedet kjent. Til forskjell sikter Blue Ocean Strategy mot å skape forutsetninger for å finne en mer avslappet plass i et marked. En plass der konkurransen er mindre aggressiv (Blue Ocean). Markedet er økende, spillereglene er ikke fastsatt og man må bygge verditilbudet ut ifra kundens behov fra start av.

BlueOceanStrategy
BlueOceanStrategy

Ved å utgå fra bransjestandard og kombinere det med kunnskaper man har om sine kunders primære behov og høyst prioriterte problem, kan man generere nye idéer og konsepter. Man kan forandre standarden og kanskje til og med bransjen og dermed styrke sin posisjon og vinne markedsandeler.

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. Sam Walton (Gründer, Walmart)

Vi holder årlig workshops der Blue Ocean Strategy er en stor del av temaet i den ene workshopen. For studenter er kurset gratis. Følg oss på Facebook for å få med deg når nytt kurs er tilgjengelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.