Trancedo

En samkjøringstjeneste Trancedo utvikler en tjeneste for samkjøring mellom kollegaer i bedrifter og næringsbygg. I flere norske byer øker befolkningsveksten, tettheten av bygg og også utslippene. Samtidig bygges det i mye mindre grad infrastruktur for parkering i sentrumsområdene. Trancedo ønsker å bidra til å redusere miljøbelastningen ved at personer i arbeid samkjører til jobb i…