Trancedo har utviklet en tjeneste for samkjøring mellom kollegaer i bedrifter og næringsbygg

I et samfunn med økende klimautfordringer og mangel på parkering ønsket Trancedo å få folk i jobb til å kjøre sammen. Det vil bidra til å redusere trafikkbildet i sentrum, kø og miljøutslippet.

Etablert2018
Gründer
Epost
Mobil
SektorTransport
Nettsidewww.trancedo.no
Kontaktinformasjon