En samkjøringstjeneste

Trancedo utvikler en tjeneste for samkjøring mellom kollegaer i bedrifter og næringsbygg. I flere norske byer øker befolkningsveksten, tettheten av bygg og også utslippene. Samtidig bygges det i mye mindre grad infrastruktur for parkering i sentrumsområdene.

Trancedo ønsker å bidra til å redusere miljøbelastningen ved at personer i arbeid samkjører til jobb i hverdagene. Samtidig som det også kan være en god måte å bli bedre kjent med sine kollegaer og folk fra andre bedrifter, men som jobber på samme området eller i samme bygg. I et samfunn med økende klimautfordringer og mangel på parkering er det et konkret behov som må dekkes. Trancedo vil bidra til å redusere trafikkbildet i sentrum, redusere kø-utfordringer og miljøutslippet.

Etablert2018
Gründer
Epost
Mobil
SektorTransport
Nettsidewww.trancedo.no
Kontaktinformasjon