Rensker opp i problem verdt 20 milliarder kroner årlig

Rensker opp i problem verdt 20 milliarder kroner årlig

DropBy er en startup i Drivhuset Østfold som utvikler en teknologisk løsning for utdanningssektoren. De ønsker å bedre folkehelsen og redusere «drop-outs» fra videregående skole. Drop-outs vil si elever som hopper av utdanningen sin før den er fullført.

  • Vi skal koble elever fra videregående som sliter enten faglig eller sosialt opp mot mentorer som da er frivillige samfunnsborgere som ønsker å bistå og dele sin kunnskap og erfaringer, sier daglig leder Lorenzo Ruscelli.

Innovation Lab

Idéen og teamet ble unnfanget under Innovation Lab i regi av Drivhuset Østfold og Fredrikstad kommune. Innovation Lab er et konsept som bygger på den prisbelønnede innovasjonsprosessen «Human Centered Design». I løpet av 36 timer vil studenter jobbe i team og skape noe spennende med kåring av et vinnerteam til slutt.

I Norge på landsbasis dropper 28 % av før de har fullført utdanningen ifølge teamet i DropBy. I Fredrikstad ligger tallene på 27%. Det vil si at nesten 3 av 10 eleverer velger å droppe ut av ulike årsaker.

  • Det er mange faktorer som spiller inn på om elever velger å droppe ut. Det vi har sett spiller stor rolle er dersom foreldrene har lavt utdanningsnivå og kun har gått grunnskole, påvirker det barna deres igjen og vil med stor sannsynlighet droppe ut. Det viser hvertfall statistikken, sier Lorenzo Ruscelli.

I Norge er det slik at de fleste som dropper ut er gutter mellom 16 – 19 år på yrkesfaglig. Det vil si byggfag, mekk, restaurant og matfag osv. Der er problemet størst ifølge teamet i DropBy.

  • Det er ikke kun det faglige som er den avgjørende faktoren, også det sosiale aspektet. Blant annet tematikk som mobbing og problemer i skolehverdagen som går utover det psykiske bildet, forteller Erik Thoresen.

Avtale med Halden kommune

Tidligere har DropBy vært med på akselerator programmet Pangstart. De stakk av med hele seieren og vant Pangstart som ga en pengepremie på 20.000 kroner. I tillegg har de fått en avtale med Halden kommune verdt 50.000 kroner. Vi lurte litt på hvorfor akkurat dette teamet bestående av Lorenzo, Erik, Matias og Mohammed valgte å gå inn i denne bransjen med sin løsning.

  • Vi liker å finne vår egen vei og den økonomiske friheten ved å være en gründer, forteller Matias Heggdal.

DropBy er aktive med å inkludere fremtidige brukere og kunder av tjenesten i utviklingen. De har bl.a. vært på Glemmen videregående og intervjuet tidligere og nåværende rektor. Innsikten de fikk der, viser at systemet skolene bruker i dag for å forhindre drop-outs i større grad bidrar til at det forekommer. Tiltaksplanen initieres først når en elev har stort frafall og består av tre nivåer. Det første nivået er samtaler med læreren sin og elevtjenesten. Det neste nivået er eksterne rådgivningstjenester som PPU og BUP. Det kan komme av at helsesøstrene ikke har kompetanse på det området eller at en ekstern person er fordelaktig, sier Drop-By under intervjuet. Enden av reisen og det tredje nivået er sykehus og psykologer, samt Nav og oppfølgingstjenesten.

  • Under det tredje nivået har eleven ofte allerede droppet ut. Tiltaksplanen er så omfattende og silobasert at eleven blir sliten av byråkratiet og silosystemet at de velger å droppe ut. Det reduserer motivasjonen så mye, sier Lorenzo.

DropBy skal være et lavterskel tilbud til elever ved videregående skoler. De blir matchet med en mentor og får deretter hjelp på faglig og sosiale utfordringer. Mentoren vil gi rådgivning på å sette mål, finne ut av informasjon om høyere utdanning og være et supplement til læreren. Mentoren er ikke en coach eller sertifisert psykolog. Det blir mer en erfaren venn, ifølge Lorenzo.

  • Det skal være gratis for eleven, de er brukerne våre. Vi har en kundegruppe i det offentlige, da fylkeskommuner. De betaler per skole der tjenesten blir installert i deres systemer. Rent prismessig vil det komme en betalingsløsning per registrerte elev på systemet, pluss et installasjonsgebyr per skole som blir påmeldt, sier Erik Thoresen.

Drivhuset satt oss i kontakt med Jens Petter Berget

Drivhuset Østfold er et gratis tilbud for studenter som ønsker å starte egen bedrift, utvikle sin idé eller seg selv som entreprenør. Hvert semester har vi en rekke arrangementer, kurs og workshops som alle studenter kan delta på. DropBy har vært hos oss siden de startet opp og vært flinke til å benytte seg av vårt tilbud. De har kontor i kontorfellesskapet vårt der de jobber daglig. Samtidig er det kort vei for å prate med andre startups for å dele erfaringer, kunnskap og idémyldre med. Veiledninger med startupene er en av våre mest brukte tjenester og et insentiv for å akselerere fremdriften og skape større markedsverdi i produktene og tjenestene som startupene utvikler.

  • Hjelpen vi har fått fra Drivhuset har vært helt essensiell og idéen kommer fra Drivhuset sitt arrangement Innovation Lab. Drivhuset har satt oss i kontakt med de riktige personene hele veien og gitt oss lokaler å jobbe i som har vært helt uvurderlig. Etter Innovation Lab satt Hilde Marie Wold i Drivhuset oss i kontakt med Jens Petter Berget. Det har gitt veldig gode resultater og vi er svært fornøyd med samarbeidet. Tørr å ta kontakt med Drivhuset og hør på de menneskene som er der. De er kompetente og jobber for å ta din idé til marked.

Har dere noen tips til andre som vurderer å starte eget selskap?

  • Man må være uredd og er man i tvil burde man gjøre det. Hver gang vi har vært i en tvilende situasjon har vi bare valgt å gjøre det og det har gitt veldig gode resultater, sier Lorenzo.