fbpx
Slik lager du en forretningsmodell

Slik lager du en forretningsmodell

Mens forretningsidéen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Det er særdeles viktig når du skal bringe en ny idé til markedet for første gang. Da må du ha tenkt gjennom hele forretningsløpet.

En forretningsmodell skal svare på følgende spørsmål:

  • Hva skal du levere
  • Hvem er kunden?
  • Hvem er venner/partnere og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hvordan skal du levere?

Forretningsmodell kommer først

En forretningsmodell sikter på å si noe om hvordan du skal hente inntekter, mens en forretningsplan er mer omfattende. En forretningsplan tar for seg alle elementene i tilbudet ditt og selskapet. Det kan være hensiktsmessig å sette forretningsmodellen i fokus tidlig. Vi anbefaler at du starter med å lage en forretningsmodell samtidig som du utvikler idéen, istedenfor å begynne med forretningsplanen. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere forretningsmodellen, men gjør det også med medarbeiderne dine og eventuelle støttepersoner. Potensielle investorer, banker og offentlige støttespillere vil kreve at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Slik lager du en forretningsmodell

Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og skal være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap. Det finnes flere fremgangsmåter for å lage forretningsmodeller. Vi har god erfaring med Business Model Canvas-metoden. Den blir ofte kalt Osterwalder-modellen etter Alexander Osterwalder. Ved å bruke den vil du avdekke styrker og svakheter med modellen din, og får et bedre grunnlag for å skape en lønnsom bedrift. Den består av 9 byggeklosser der venstresiden er det som er synlig for kundene, mens høyresiden er det som skjer bak teppet og midten «Value proposition» er verditilbudet ditt.

Modellen hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. I tillegg vil den ofte være et godt hjelpemiddel til å starte noen tankeprosesser og belyse eller bevisstgjøre deg på elementer du ikke har tenkt på enda. Denne videoen viser hvordan du lager en forretningsmodell etter Business Model Canvas metoden:

Leave a Reply

Your email address will not be published.