fbpx
Slik skaffer du kapital til din startup

Slik skaffer du kapital til din startup

For å starte en bedrift er man ofte avhengig av kapital. Det kan være snakk om millionbeløp eller noen tusenlapper for å dekke oppstartskostnader. I Norge finnes det en rekke organisasjoner, fond og private investorer som ønsker å investere i nyetableringer. Her er noen forslag til hvordan du kan skaffe deg finansiering og hvilke aktører som kan hjelpe deg og din bedrift på vei.

Innovasjon Norge, EU og Interreg

Innovasjon Norge gir etableringstilskudd til bedrifter som kan bevise at de tilfører markedet noe vesentlig nytt og planlegger vekst for nyetableringen sin. Etableringstilskudd er relevant for bedrifter som for mindre enn 3 år siden ble registrert som foretak i markedsavklaringsfasen, og for mindre enn 5 år siden i kommersialiseringsfasen.

  • Markedsavklaringsfasen er når man har utviklet en forretningsidé og en mulig løsning som trenger å testes i markedet. Her kan man få støtte på mellom 50.000 – 100.000 kroner.

Du kan lese mer her: Innovasjon Norge – Markedsavklaring

  • Kommersialiseringsfasen er når man har avklart at det er en realitet i forretningsidéen og trenger støtte til å gjennomføre aktiviteter for videre kommersialisering. Her kan man få inntil 500.000 kroner i støtte og med internasjonalt potensiale kan du få opptil 700.000 kroner.

Du kan lese mer her: Innovasjon Norge – Kommersialisering

Om du skal gå over grensen med ditt prosjekt kan det være aktuelt å se på EU– og InterregprogrammeneInterreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Da har du for eksempel Interreg Sverige-Norge programmet eller Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Mens EU-programmene 2014-2020 har fokus på vekst og sysselsetting.

Østfold fylkeskommune kan hjelpe deg med utforming av søknaden og tilbyr medfinansiering av EU- og Interregprosjekter. Du kan snakke med oss i Drivhuset Østfold om dette høres aktuelt ut eller lese mer og klikke deg videre her.

Næringsfond i kommunene

De fleste kommuner har opprettet egne næringsfond som skal fremme verdiskapning og sysselsetting i regionen. For å finne ut mer om hva midlene går til må du se på retningslinjene og næringsplanens formål i din kommune.

For Fredrikstad finner du den planen her.

Næringsfondet skal hovedsakelig bidra til å øke byens attraktivitet som bosted og næringsdestinasjon, samt sysselsetting. Fondet er på cirka 25 millioner kroner i Fredrikstad og søker du inntil 200.000 kr tas beslutningen av Rådmann etter vurdering fra rådgivere i kommunen. Har du behov for høyere beløp vil den endelige beslutningen tas på politisk nivå.

Andre ordninger

Skattefunn.no gir de som jobber med et utvikling- eller forskningsprosjekt et skattelette på prosjektkostnadene. Små og mellomstore bedrifter vil få tilbake 20%, mens store bedrifter får igjen 18%. Du kan lese mer om skattelette på Skattefunn sin side her.

Crowdfunding er en måte å finansiere prosjektet sitt på ved å samle inn penger fra en stor gruppe mennesker, og dette gjerne på nett. Du kan finne vår liste med ulike Crowdfundingsider på nett her.

Business Angels er individuelle personer med egenkapital som de ønsker å investere i ulike prosjekter med vekstpotensiale. De har også gjerne kompetanse og nettverk som de tilføyer disse prosjektene.

Norban og Connect Norge er organisasjoner man kan kontakte for å komme i kontakt med business angels.

Venture Capital selskaper hjelper bedrifter i etableringsfasen med kapital, kompetanse, lokaler og nettverk. Disse selskapene investerer ressurser i bytte med prosentvis eierskap.

På Norges Venture Capital Forening sin side finner du en oversikt med flere av landets venture capital selskaper, som blant annet www.vikingventure.comwww.investinor.nowww.ferd.no og www.allianceventure.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.