Deadline

Introduksjon til Scrum!

Har du noen gang brukt masse tid og ressurser på planlegging av et prosjekt? – Kanskje har du til og med satt opp et milepæls-kart med godt planlagte aktiviteter? ..så plutselig står du der ved deadline, og er allikevel ikke ferdig? Her får du en enkel innføring i Scrum – en agile metodikk som gir…